INSTRUMENTEN VOOR ARBEIDSDESKUNDIGEN
Als u als arbeidsdeskundige, werkadviseur of op een andere manier betrokken bent bij de reintegratie van arbeidsgehandicapten, besteedt u veel tijd aan het zoeken naar passende arbeidsmogelijkheden voor deze mensen. Hydro Software Solutions biedt u hiervoor een aantal hulpmiddelen. Op deze site zijn die terug te vinden.

Op dit moment zijn er vier software pakketten beschikbaar.

-1- Het functieselectiesysteem SelectV2, een programma waarmee functies geselecteerd kunnen worden voor arbeidsgehandicapten.

-2- De SelectV2-functiezoeker, een handig programma om snel functieinformatie betreffende een bepaalde functie op te zoeken.

-3- Het programma SelectV2-functieanalyse, een eenvoudig programma om op een efficiente manier een functie in kaart te brengen.

-4- SelectV2-vakaturezoeker, hiermee is het mogelijk om geselecteerde functies te koppelen aan de Nationale Vacature Bank, ook kan met behulp van dit programma nagegaan worden in welk soort en in welke bedrijven een bepaalde geselecteerde functie kan voorkomen.

NIEUW!! is de Workshop Functieanalyse, de methodiek van SelectV2-functieanalyse wordt hiet uitgebreid uiteengezet met voorbeelden. Uitermate nuttige informatie voor diegenen die functies in kaart willen brengen. Voor belangstellenden bestaat ook de mogelijkheid om de Workshop in groepsverband (maximaal 6 personen) te volgen op een af te spreken locatie, neem hiervoor contact op met Hydro Software Solutions.

Op deze site staat ook een webversie van de voorganger van SelectV2, het functieselectie-systeem SelectV1. Belangstellenden kunnen van deze webversie gebruik maken, er moet dan wel een username en een password aangevraagd worden bij Hydro Software Solutions. Dit kan door het sturen van een email naar hssol@zeelandnet.nl met de vraag om inlogcode voor de webversie van SelectV1.


Gedetailleerde informatie over de programma's is te verkrijgen door de betreffende knop aan te klikken of door het sturen van een email naar hssol@zeelandnet.nlHydro Software Solutions
Mobiel: 06-21466564
E-mail:hssol@zeelandnet.nl

    Last UpDate: 01-05-2015
    (c) Kortgene 2015,